Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 4, 248 - 256

Onderzoeksartikel

Euthanasie en hulp bij zelfdoding bij psychiatrische patiënten; wat vinden aiossen psychiatrie?

G.E.M. Penders, A. van Nispen tot Pannerden, G. van Loenen, S. van de Vathorst, F.M.M.A. van der Heijden

achtergrond Euthanasie en hulp bij zelfdoding (hbz) bij psychiatrische stoornissen worden steeds vaker verleend in Nederland. Psychiaters lijken terughoudender te worden als het gaat om actieve levensbeëindiging op verzoek. In 1995 bleek 47% van de psychiaters bereid te zijn euthanasie of hbz te verlenen, in 2016 daalde dit naar 37%. In de literatuur worden verschillende persoonlijke, medische en ethische argumenten voor bereidheid en/of terughoudendheid gevonden. doel Onderzoeken wat het standpunt is van artsen in opleiding tot specialist (aiossen) psychiatrie voor het verlenen van euthanasie en hbz, welke argumenten voor bereidheid of terughoudendheid het standpunt beïnvloeden, en of er voldoende aandacht is voor dit onderwerp binnen de opleiding.
methode Aan de hand van een literatuurstudie werd een enquête ontwikkeld over euthanasie en hbz. Aiossen psychiatrie van het opleidingsconsortium Zuid-Nederland-Noord (n = 78) werd gevraagd deze enquête online in te vullen.
resultaten De respons was 37 (47%). 73% van de aiossen psychiatrie gaf aan bereid te zijn om zelf euthanasie of hbz te verlenen aan psychiatrische patiënten. Bovendien zagen zij weinig nadelen van euthanasie en hbz. Aiossen vonden dat euthanasie en hbz onvoldoende aan bod kwamen binnen de opleiding tot psychiater.
conclusie De meerderheid van de aiossen psychiatrie geeft aan bereid te zijn om zelf euthanasie of hbz te verlenen. Binnen de opleiding tot psychiater zou meer aandacht besteed moeten worden aan euthanasie en hbz.

trefwoorden aios, euthanasie, hulp bij zelfdoding, psychiaters, psychiatrische stoornissen