Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 4

Redactioneel

L. Wunderink

Veelvoorkomende psychische aandoeningen, de psychiater en de ggz, 228 - 230

Wetenschapsnieuws

Wetenschapsnieuws, 231 - 233

Accreditatieartikel

M. ten Have, R. de Graaf, S. van Dorsselaer, M. Tuithof, M. Kleinjan, B.W.J.H. Penninx

Terugval en chroniciteit van depressieve stoornis in de algemene bevolking; resultaten van NEMESIS-2, 234 - 234

Opinie

J. De Lepeleire

De hervorming van de Vlaamse ggz doorgelicht: de weg is lang en hobbelig, 235 - 236

Commentaar

E. de Beurs

Een pleidooi voor betere detectie van psychische klachten in detentie, 237 - 238

Commentaar

A. Vellinga

Euthanasie en hulp bij zelfdoding bij psychiatrische patiënten: onderwijs nodig, ook voor psychiaters, 239 - 240

Onderzoeksartikel

S.M.P. van Veen, F.W. Weerheim, M. Mostert, J.J.M. van Delden

Euthanasie van Nederlandse psychiatrische patiënten in 2015-2017, 241 - 247

Onderzoeksartikel

G.E.M. Penders, A. van Nispen tot Pannerden, G. van Loenen, S. van de Vathorst, F.M.M.A. van der Heijden

Euthanasie en hulp bij zelfdoding bij psychiatrische patiënten; wat vinden aiossen psychiatrie?, 248 - 256

Onderzoeksartikel

A.J.E. Dirkzwager, P. Nieuwbeerta

Psychische klachten bij gedetineerden: psychometrische kenmerken van de Brief Symptom Inventory (BSI), 257 - 266

Proefschriftartikel

A.D. Krause-Utz, B.M. Elzinga

Neurale mechanismen van dissociatie: implicaties voor borderline­persoonlijkheidsstoornis, 267 - 275

Nederlands-Vlaams toponderzoek

J. Verhoeven

Depressie, telomeerlengte en mitochondriaal DNA: longitudinaal bevolkingsonderzoek, 276 - 277

Psychiatrie van de Toekomst

J. Luykx, G. van de Kraats

Amisulpride effectief bij eerste psychotische episode, 278 - 278

Ingezonden brief

F. Van Den Eede, I. Mestdagh

Reactie op ‘Conversiestoornis: voor de neuroloog, de psychiater of allebei?’ , 284 - 286

Ingezonden brief

D.S. Scheepens, J.A. van Waarde, A. Lok, J.B. Zantvoord, B.J.H.B. de Pont, H.G. Ruhé, D.A.J.P. Denys, G.A. van Wingen

Reactie op ‘Persisterend ondergebruik van ECT bij persisterende depressieve stoornis?’, 287 - 287

Boekbesprekingen