Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 3, 170 - 174

Overzichtsartikel

Trends en ontwikkelingen in het medisch-onderwijskundig onderzoek

R.J. Duvivier, E. Driessen

achtergrond In medisch-onderwijskundig onderzoek gebruikt men specifieke benaderingen en onderzoeksmethodes, het risico hiervan is dat het veld minder toegankelijk wordt voor de clinicus en docent.
doel Belichten van de relevantie van onderwijskundig onderzoek voor de klinische praktijk.
methode Beschrijven van de ontwikkeling van het medisch-onderwijskundig onderzoek als vakgebied en van de verschillende types onderzoeksvragen en de rol van theorieën afkomstig uit aanverwante sociale wetenschappen zoals de psychologie, pedagogiek en sociologie.
resultaten Allereerst zijn er de beschrijvende studies, uitgaande van de vraag: ‘wat is er gedaan?’ Daarnaast bestaan er rechtvaardigende studies, die een onderwijskundige innovatie vergelijken met de bestaande praktijk om inzicht te geven over ‘werkte de interventie beter?’ Een derde groep studies richt zich op verklaring van onderliggende leerprocessen, met de vraag: ‘waarom of hoe werkte het?’ Theorie helpt bij de opzet van studies en interpretatie van onderzoeksresultaten, waardoor de kwaliteit en relevantie van medisch-onderwijskundig onderzoek zijn toegenomen.
conclusie Medisch-onderwijskundig onderzoek heeft zich snel ontwikkeld, en betrokkenheid van docenten en clinici (zoals psychiaters) is nodig om ervoor te zorgen dat het nauw verbonden blijft met de praktijk.

trefwoorden onderwijs, onderzoek, opleiding