Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 3, 205 - 207

Essay

De toekomst van de psychiaters: over subquota en contingentering in België

E. Van Assche

achtergrond In België wordt jaarlijks het aantal artsen bepaald die aan de specialisatieopleiding psychiatrie mogen beginnen.
doel Toelichten van het proces van toewijzing.
methode Reconstrueren van dit proces op basis van de bronnen, vrijgegeven door de planningscommissie, een federale commissie met onder andere een vertegenwoordiging van de universiteiten, enkele ministeries en de gemeenschappen.
resultaten Met een algoritme berekent de planningscommissie de verwachte behoefte, met de nodige adviezen voor de gemeenschappen tot gevolg.
conclusie De planningscommissie schat de behoefte aan toekomstige psychiaters op basis van een algoritme waarin zowel historische tendensen als snel veranderende parameters worden meegewogen. Epidemiologische voorspellingen worden echter beperkt meegenomen.

trefwoorden algoritme, Belgi��, opleidingsplaatsen, planningscommissie