Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 3, 148 - 152

Opinie

Kwaliteit van de opleiding tot psychiater anders bezien – de blik van de aios

R.J. Duvivier, C.C.J. van Geel, P. Mulders, E.C.A.M. Ackermans

achtergrond De (medisch) onderwijskundige literatuur bevat geen eenduidig antwoord op de vraag ‘wat is een kwalitatief goede opleiding?’
doel Beschrijven van de betekenis van ‘kwaliteit’ en de rol van artsen in opleiding tot specialist (aiossen) in het bereiken en bewaken van een kwalitatief hoogwaardige opleiding.
methode Kritische beschouwing van de huidige opleidingswerkelijkheid.
resultaten Een kwalitatief goede opleiding biedt aiossen een optimaal leerklimaat waarin het individueel opleidingsplan centraal wordt gesteld en ruimte is voor verwerving van een goede basis van alle competentiedomeinen. Mogelijkheden voor verbetering betreffen de kwaliteit van de opleidersgroep, het onderwijs, flexibiliteit in stages en cursorisch onderwijs en extra aandacht voor managementvaardigheden en beleid.
conclusie Dit artikel beschrijft suggesties om de opleiding tot psychiater verder te ontwikkelen.

trefwoorden aios, kwaliteit, opleiding