Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 3, 153 - 158

Opinie

De opleiding psychiatrie in Vlaanderen door de ogen van de arts-specialist in opleiding

O. Cools, K. Hebbrecht

achtergrond De opleiding tot psychiater in Vlaanderen bestaat uit 5 jaar klinische stage in combinatie met een theoretische opleiding. De opleiding wordt universitair georganiseerd zonder gecentraliseerde financiering van de arts-specialist in opleiding (aso). Recent heeft de overheid de opleiders verplicht om psychotherapie te integreren in de opleiding tot psychiater.
doel Een overzicht geven van de huidige opleiding tot psychiater in Vlaanderen en de recente wijzigingen wat betreft psychotherapie.
methode We presenteren de uitkomsten van het debat ‘De rol van psychotherapie in de opleiding tot psychiater’, georganiseerd door de Vlaamse Vereniging Assistenten Psychiatrie (vvap), gericht op Vlaamse aso’s en psychiaters. Daarnaast reflecteren we op de huidige opleiding vanuit de visie van de vvap.
resultaten Alle deelnemers van het debat vonden de integratie van psychotherapie in de opleiding tot psychiater een goede zaak. Toch waren er zorgen over de praktische implementatie hiervan gezien het reeds hoge aantal uren voor de opleiding, gecombineerd met een hoge werkdruk en extracurriculaire opleidingen. Vanuit de vvap worden 3 knelpunten van de huidige opleiding tot psychiater geformuleerd: het overwicht op klinisch werk, gebrek aan uniformiteit in de opleiding en het tekort aan formele supervisie.
conclusie De balans tussen klinisch werk en opleiding moet in evenwicht gebracht worden en de druk op de stagemeester en de aso moet verlicht worden. Daarvoor zijn bijkomende financiering en een herstructurering van de opleiding vereist. Uitbreiding van de interuniversitaire opleiding, met hoogwaardig theoretisch onderricht en training van vaardigheden, lijkt een goede oplossing.

trefwoorden arts-specialist in opleiding, opleiding psychiatrie, psychotherapie