Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 61 (2019) 3

Redactioneel

B. Bus, K. Goethals, S. Smith-apeldoorn, E. Van Assche, I. Tendolkar

Onderwijs en opleiding in de psychiatrie anno 2019, 146 - 147

Opinie

R.J. Duvivier, C.C.J. van Geel, P. Mulders, E.C.A.M. Ackermans

Kwaliteit van de opleiding tot psychiater anders bezien – de blik van de aios, 148 - 152

Opinie

O. Cools, K. Hebbrecht

De opleiding psychiatrie in Vlaanderen door de ogen van de arts-specialist in opleiding, 153 - 158

Opinie

M.G. Nijs, B. Sabbe

Wordt de psychiater van de toekomst een multispecialist of een superspecialist?, 159 - 163

Overzichtsartikel

N. Draijer

Ken u zelf; leertherapie in de Nederlandse opleiding tot psychiater, 164 - 169

Overzichtsartikel

R.J. Duvivier, E. Driessen

Trends en ontwikkelingen in het medisch-onderwijskundig onderzoek, 170 - 174

Overzichtsartikel

L. De Picker, A. Nobels

Heterogeniteit in de Europese opleidingen tot psychiater: competitie of samenwerking?, 175 - 181

Onderzoeksartikel

C.R.M.G. Fluit, T.P.F.M. Klaassen, L. Sander, M. de Visser-Oomen, M.M. van den Hurk

Verbetering van begeleiding door supervisors; evaluatie met feedback van aiossen, 182 - 187

Onderzoeksartikel

A. Speckens, H. Verweij, H. van Ravesteijn, T. Lagro-janssen

Mindfulness voor artsen in opleiding tot medisch specialist, 188 - 193

Onderzoeksartikel

N. Rühl, B.M. van Hulst, B. de Leede, A. Oosterling

Entrustable professional activities voor het Nederlandse opleidingsplan psychiatrie, 194 - 199

Essay

K. Goethals, S. Roza

De ontwikkeling van een forensisch psychiatrisch curriculum in Vlaanderen en Nederland, 200 - 204

Essay

E. Van Assche

De toekomst van de psychiaters: over subquota en contingentering in België, 205 - 207

Essay

O.S. Butterman

Capaciteitsraming voor instroom opleiding psychiatrie in Nederland, 208 - 211

Essay

U.M.H. Klumpers

Het nieuwe opleidingsplan psychiatrie, 212 - 216

Essay

M.G. Nijs, J.M. Bueno de Mesquita

De toekomst van de psychiatrie en de psychiater van de toekomst, 217 - 223