Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 12, 848 - 851

Klinische Praktijk

Het syndroom van inadequate secretie van het antidiuretisch hormoon (SIADH) met letale afloop tijdens gebruik van paliperidon en lamotrigine

M.A.H. Monden, L.P. van der Vorst, H.J.M. Martens, A. van der Wolk

samenvatting Hyponatriëmie als gevolg van het syndroom van inadequate secretie van het antidiuretisch hormoon (siadh) is bekend bij vrijwel alle antipsychotica en stemmingsstablisatoren. De eerste symptomen zijn atypisch en worden niet altijd direct door de patiënt gemeld. Niet tijdige onderkenning van het syndroom kan leiden tot een letale afloop. Wij beschrijven de casus van een 35-jarige vrouw met een bipolaire stoornis die al geruime tijd ingesteld was op een paliperidondepot waarnaast met lamotrigine was gestart. Na twee weken werd de dosering lamotrigine verhoogd en kreeg zij binnen enkele dagen klachten in de vorm van misselijkheid, braken en dorst met uiteindelijk insulten met fatale afloop. Een niet tijdig onderkend siadh door het gebruik van paliperidon en lamotrigine was de meest waarschijnlijke oorzaak van deze letale afloop. Alertheid op symptomen die dit syndroom kunnen veroorzaken en vroegtijdig ingrijpen kunnen levens redden.

trefwoorden lamotrigine, paliperidon, siadh