Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 12, 827 - 833

Overzichtsartikel

Het driemaandelijkse paliperidon-palmitaatdepot bij schizofrenie

S.K. Spoelstra, L. Bais, H. Knegtering

Achtergrond Sinds 2016 is er een drie maanden werkzame versie van het intramusculaire paliperidonpalmitaat voor de behandeling van schizofrenie op de Nederlandse en Belgische markt. Doel Een overzicht geven van de indicatie, effectiviteit en bijwerkingen van de injecteerbare driemaandelijkse formulering van paliperidonpalmitaat. Inventariseren van de voor- en nadelen van het driemaandelijkse depot. Methode Een klinisch georiënteerde literatuurstudie. Resultaten Het driemaandelijkse paliperidonpalmitaatdepot lijkt even effectief als het maandelijkse paliperidonpalmitaatdepot en heeft eenzelfde bijwerkingenprofiel. Conclusie Het driemaandelijkse paliperidonpalmitaatdepot is een effectieve behandeloptie voor schizofrenie. De definitieve plaatsbepaling van het middel zal uit toekomstig onderzoek moeten blijken.

trefwoorden langwerkende injecteerbare antipsychotica, driemaandelijks paliperidonpalmitaatdepot, schizofrenie