Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 12, 838 - 842

Klinische Praktijk

Cognitieve communicatiestoornis ten gevolge van niet-aangeboren hersenletsel in de rechter hemisfeer

A.J.W. ter Mors, B.A.A. Bus, M. Reijbroek

samenvatting Als gevolg van schade in de rechter hersenhelft, bijvoorbeeld door een cva, kunnen stoornissen in de communicatie ontstaan. Deze stoornissen bestaan uit problemen in taalbegrip, -productie en -pragmatiek. Indien deze problemen niet onderkend worden, zullen behandelaars meer geneigd zijn zich alleen te richten op het gepresenteerde gedragsprobleem, wat zou kunnen leiden tot achteruitgang en interactionele escalatie. We zagen een 46-jarige vrouw bij wie dit aan de orde was. Door aandacht te besteden aan het onderliggende cognitieve communicatieprobleem bij patiënte verbeterde haar gedrag en was er klinisch relevante verbetering in haar levenskwaliteit.

trefwoorden cognitieve stoornissen, communicatiestoornissen, hersenletsel