Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 12, 817 - 826

Onderzoeksartikel

RIBW-bewoners en de factoren die samenhangen met een overgang naar een andere woonsituatie

M. Lodder, A.J.P. Schrijvers, F. Termorshuizen, J.R.J. de Leeuw, W. Cahn

achtergrond Er is weinig bekend en gepubliceerd over voorspellers voor transitie van mensen met een psychische aandoening naar meer zelfstandige woonvormen.
doel Analyseren welke variabelen de transitie voorspellen van mensen met een ernstige psychische aandoening tussen beschermd wonen binnen een Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (ribw) en een meer zelfstandige woonsituatie (binnen een ribw of daarbuiten).
methode Data van 1569 participanten werden geanalyseerd met een cox-regressieanalyse.
resultaten Mensen met een persoonlijkheidsstoornis, actueel alcoholmisbruik of mensen die ambulante behandeling ontvingen voorafgaand aan hun verhuizing naar een ribw hadden de hoogste waarschijnlijkheid om te verhuizen naar een zelfstandigere woonsituatie. Mensen die voorafgaand aan hun verhuizing naar een ribw klinische behandeling ontvingen, mensen die woonachtig waren binnen beschermd wonen en mensen met een voorgeschiedenis van drugsverslaving hadden de meeste kans op een overgang naar een minder zelfstandige woonvorm of klinische opname.
conclusie De voorspellers die wij in dit onderzoek vonden, kunnen dienen als uitgangspunt voor hypothesen van aanvullend, etiologisch onderzoek en voor richtlijnen voor gerichte begeleiding.

trefwoorden herstel, mensen met een ernstige psychische aandoening, positieve transitie, Regionale Instelling voor Beschermd Wonen