Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 11

Redactioneel

T.A.M.J. van Amelsvoort

Waarom zorgen we niet goed voor onze minder begaafde patiënten?, 734 - 736

Redactionele mededeling

Accreditatietoetsen, 737 - 737

Opinie

M. Vermeulen, J.A. Swinkels

Conversiestoornis: voor de neuroloog, de psychiater of allebei?, 738 - 740

Onderzoeksartikel

M.A. Nugter, G.P. Oosterdijk, A.A.P. van Emmerik

ROM in de ggz: behandeluitkomsten met specifieke en generieke instrumenten bij patiënten met angststoornissen; een cohortonderzoek, 741 - 749

Onderzoeksartikel

M. Zwaanswijk, H. Klip, A. Laurenssen, R.R.J.M. Vermeiren

Naar een gepersonaliseerde kinder- en jeugdpsychiatrie met registratiegegevens uit de dagelijkse zorgpraktijk, 750 - 755

Onderzoeksartikel

S.N. Rhuggenaath, J.D. Blom

Brua en psychiatrie: een pilotstudie onder patiënten in Nederland afkomstig van de voormalige Nederlandse Antillen, 756 - 765

Overzichtsartikel

S.M. van Belkum, M.K. de Boer, G-J. Taams, D.J.L.G. Schutter, A. Aleman, R.A. Schoevers, B.C.M. Haarman

Repetitieve transcraniële magnetische stimulatie bij therapieresistente depressie; voorstel voor een behandelprotocol, 766 - 773

Essay

E. Blaauw, G. Anthonio, M. van der Meer-Jansma, A. van den Bos

Visie op de mens, visie op verslaving: een meervoudige kijk op problematiek en herstel, 774 - 781

Klinische Praktijk

P.M. Bet, I.O. Köktaş, M. Bergh

Stoppen met venlafaxine door omzetting naar fluoxetine, 782 - 785

Klinische Praktijk

M. de Meulenaere, J. de Meulenaere

Oppositioneel gedrag bij een 14-jarige jongen als eerste klinische symptoom van de ziekte van Wilson, 786 - 789

Nederlands-Vlaams toponderzoek

R.M. Kok

Depressie bij ouderen, 790 - 790

Referaat

T. Houtsma, C. Boerhout, R.A. Schoevers, M.J. Eldering

Prognostische factoren voor terugkeer naar werk na depressiegerelateerde arbeidsongeschiktheid, 791 - 792

Psychiatrie van de Toekomst

R. Wesseloo, L. van Diermen

Voorkomen van opnames bij bipolaire stoornis: wat is de effectiviteit van medicatie?, 793 - 793

Ingezonden brief

V. Holländer

Reactie op ‘Antipsychotica bij delier?’ , 799 - 800

Boekbesprekingen