Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 10, 699 - 709

Overzichtsartikel

Prenatale psychologische stress­factoren en de ontwikkeling van affectieve stoornissen bij het kind: literatuuroverzicht

M. Torbeyns, S. Claes, M. Morrens, T. Hompes

achtergrond De prenatale periode blijkt niet alleen van belang te zijn voor de ontwikkeling van somatische aandoeningen, maar ook voor de ontwikkeling van psychiatrische stoornissen. Stress en de manier waarop men hiermee omgaat, speelt hier mogelijk een belangrijke rol in.
doel Onderzoeken in welke mate prenatale maternale psychologische stress een risicofactor is voor de ontwikkeling van affectieve stoornissen bij het kind, en het belang aantonen van systematische screening naar het psychologisch welzijn van zwangere vrouwen en vrouwen met een zwangerschapswens.
methode Systematisch literatuuroverzicht via zoekopdracht in PubMed en Web of Science naar artikelen in het Engels of Nederlands.
resultaten Prenatale maternale angst, depressie en subjectief ervaren stress bleken belangrijke risicofactoren in de ontwikkeling van affectieve stoornissen bij het kind, en dit gold voor de ontwikkeling van zowel angststoornissen als depressie.
conclusie Dit literatuuronderzoek onderbouwt de hypothese van foetale programmering waarbij prenatale maternale psychologische stress (angst, depressie en subjectief ervaren stress) de ontwikkeling van affectieve stoornissen bij het opgroeiende kind in de hand werkt.

trefwoorden affectieve stoornis, developmental origins of health and disease, foetale programmering, prenatale stress, psychopathologie