Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 10, 688 - 692

Onderzoeksartikel

Consultatieve psychiatrie: een instrument voor het classificeren van psychische factoren die somatische aandoeningen beïnvloeden

P.J.M. Mangnus

achtergrond De dsm-5-categorie ‘psychische factoren die somatische aandoeningen beïnvloeden’ is door een onderzoeksgroep geoperationaliseerd in 12 subklinische beelden, die met een gestructureerd interview (dcpr-interview genoemd, van Diagnostische Criteria voor Psychosomatische Research) kunnen worden vastgesteld.
doel Het introduceren van de Nederlandstalige versie van het dcpr-interview voor de consultatieve psychiatrie.
methode Beschrijven van de subklinische beelden, die door het gestructureerd interview in kaart worden gebracht, de resultaten van een Nederlandstalige studie en een n=1-toepassing.
resultaten Met het dcpr-interview werden psychische factoren die somatische aandoeningen beïnvloeden, geïdentificeerd.
conclusie Het dcpr-interview is een bruikbaar instrument voor het inventariseren van psychische factoren die somatische aandoeningen beïnvloeden.

trefwoorden consultatieve psychiatrie, dcpr, Diagnostische Criteria voor Psychosomatische Research, psychosomatische research