Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 10

Redactioneel

M. Morrens

De ‘-omica’ binnen de psychiatrie: verrijking door atheoretische onderzoeks­benadering, 656 - 658

Accreditatieartikel

D.A. de Waardt, F.M.M.A. van der Heijden

Gedwongen behandeling van mensen met een psychiatrische stoornis in de thuissituatie, 659 - 659

Commentaar

J. Knobel, A. Honig

Een verborgen zorgvraag identificeren door classificeren?, 660 - 661

Onderzoeksartikel

E. Schuringa, M. Spreen, S. Bogaerts

Voorspellen van intramuraal geweld op korte termijn met het Instrument voor Forensische Behandelevaluatie (IFBE), ROM-instrument in de tbs voor verschillende doelgroepen, 662 - 671

Onderzoeksartikel

I. Kusters, J.E. van Horn, T.E.A. Cnossen

Forensische (F)ACT: een onderzoek naar indicatiestelling, risicotaxatie en recidive, 672 - 681

Onderzoeksartikel

R.A. Gotink, T. Verrijp, A. Gosker-Venis, J. van Weeghel, A.R. van Gool

Contacten van buurtbewoners met bewoners van beschermende woonvormen, 682 - 687

Onderzoeksartikel

P.J.M. Mangnus

Consultatieve psychiatrie: een instrument voor het classificeren van psychische factoren die somatische aandoeningen beïnvloeden, 688 - 692

Onderzoeksartikel

M.E. Zandee, K. de Jong

De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van het Mini-Internationaal Neuro­psychiatrisch Interview-Plus (MINI-Plus), 693 - 698

Overzichtsartikel

M. Torbeyns, S. Claes, M. Morrens, T. Hompes

Prenatale psychologische stress­factoren en de ontwikkeling van affectieve stoornissen bij het kind: literatuuroverzicht, 699 - 709

Proefschriftartikel

A.M. van Schagen, J. Lancee

Nachtmerries: prevalentie en behandeling in de specialistische ggz, 710 - 716

Klinische Praktijk

H.D. Philipszoon

De patiënt met een persoonlijkheidsstoornis en het mentaliserend vermogen van de psychiater, 717 - 721

Nederlands-Vlaams toponderzoek

S. Spijker

De rol van de extracellulaire matrix bij geheugenproblemen bij langdurige depressie, 722 - 722

Nederlands-Vlaams toponderzoek

F. de Vrij

Een nieuw kandidaatgen voor depressie, 723 - 723

Psychiatrie van de Toekomst

A.M. Ruissen, J.K. Tijdink

Toekomst van de depressiediagnostiek, 724 - 725

Boekbesprekingen