Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 9, 627 - 636

Proefschriftartikel

Zelfmanagement bij en behandeling van depressie; het patiëntenperspectief

R.A. van Grieken, A.H. Schene

achtergrond Meer dan twee derde van alle patiënten met een depressie ervaart onvoldoende verbetering van behandeling. Om behandeling ook op domeinen die voor patiënten relevant zijn effectief te laten zijn, en om een depressie waar mogelijk zelf te kunnen ‘managen’, zullen behandelingen en zelfmanagementstrategieën meer moeten aansluiten bij wat patiënten zelf nuttig vinden.
doel Het exploreren van het patiëntenperspectief op zelfmanagement en professionele behandeling voor depressie.
methode Overwegend kwalitatieve methodieken: individuele diepte-interviews, conceptmapping (een gemixte methode) en een onlinevragenlijst.
resultaten Patiënten genereerden 50 zelfmanagementstrategieën waarbij thema’s naar voren kwamen zoals ‘Activiteiten ondernemen’ (bijvoorbeeld ‘regelmatig naar buiten gaan’), ‘Focus op de diagnose depressie (bijvoorbeeld ‘acceptatie’) en behandeling’ (bijvoorbeeld ‘vertrouwen hebben in een behandelaar’), ‘Sociaal-maatschappelijke betrokkenheid’ (bijvoorbeeld ‘de depressie delen met familie’) en ‘Goede structuur en zelfzorg’ (bijvoorbeeld ‘haalbare doelen stellen’). Een gebrek aan duidelijkheid en overeenstemming over de oorzaak van de depressie en over de inhoud van behandeling, en geen vertrouwen in de behandelrelatie, werden in een behandeling als belemmerend ervaren.
conclusie Patiënten menen op vele manieren een actieve bijdrage te kunnen leveren in het zelf managen van hun mentale gezondheid. Daarnaast zouden behandelaars de perspectieven van individuele patiënten moeten exploreren om een behandeling te kunnen geven met gezamenlijk overeengekomen doelen.

trefwoorden conceptmapping, depressie, herstel, patiëntenperspectief, zelfmanagement