Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 9, 601 - 605

Onderzoeksartikel

Discrepanties in gerapporteerd medicatiegebruik bij ouderen in ambulante psychiatrische behandeling

N. Schutter, M. C. J. van der Flier-van Eek, C.R. Tulner, J. Peen, H.L. Van

achtergrond Vanuit andere vakgebieden is bekend dat er veel discrepanties zijn tussen het medicatieoverzicht gekregen van de patiënt en de gegevens van huisarts of apotheek. Deze blijken ook klinisch relevante gevolgen te hebben. Er zijn slechts twee studies bekend over medicatiediscrepanties in de psychiatrie.
doel Nagaan van discrepanties in medicatiegevens bij patiënten van een ambulante psychiatrische ouderenpolikliniek.
methode In totaal werden 40 medicatieoverzichten van patiënt, huisarts en apotheek vergeleken. Gegevens over sociale situatie, score op de Mini-Mental State Examination (mmse) en diagnose werden verzameld.
resultaten Bij 80% van de patiënten was er sprake van een of meer discrepanties. Er werden meer discrepanties gevonden bij mensen die alleen woonden. Er werden minder discrepanties gevonden bij patiënten met een cognitieve stoornis of een lage mmse. conclusies Ook op een psychiatrische ouderenpolikliniek komen medicatiediscrepanties veel voor.

trefwoorden medicatiediscrepantie, ouderen, psychiatrie