Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 9, 606 - 618

Overzichtsartikel

Het klinefeltersyndroom: een systematisch overzicht van de secundaire psychiatrische aandoeningen

R. Ballegeer, K. Demyttenaere, W. Simons

achtergrond Het klinefeltersyndroom (ks) is de meest voorkomende geslachtschromosoomaneuploïdie en is geassocieerd met psychiatrische problemen. Door het heterogene fenotype wordt het ks slechts bij < 50% van patiënten gediagnosticeerd.
doel In deze studie werd het voorkomen van secundaire psychiatrische aandoeningen en de behandeling bij patiënten met het ks onderzocht.
methode We zochten relevante artikelen via de PubMed-database en includeerden artikelen die in de laatste tien jaar zijn gepubliceerd en waarbij patiënten met ks zijn onderzocht voor comorbiditeit.
resultaten In totaal werden 50 artikelen geïncludeerd. Taalstoornissen en autismespectrumsymptomen kwamen het meest voor. Slechts de helft van de populatie werd behandeld (50,4%), de primaire behandeling bestond uit hormoontherapie. 14% van de patiënten werd nooit hormonaal behandeld.
conclusie Er is een hoge frequentie van psychiatrische comorbiditeit bij het ks. Aangezien de gebrekkige behandeling bij patiënten met ks tot een verminderd sociaal functioneren kan leiden, is het van belang dat patiënten in een eerder stadium worden gediagnosticeerd.

trefwoorden aneuplo��die, geslachtschromosoomziekte, klinefeltersyndroom, ontwikkelingsstoornissen, psychiatrische stoornissen