Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 9

Redactioneel

C. Baeken

Waarheen, psychiater?, 572 - 573

Accreditatieartikel

A.C. Schrier, S.J. Hogerzeil, M.A.S. de Wit, A.T.F. Beekman

Depressie en angst bij Turkse en Marokkaanse minderheids-groepen in Nederland: prevalentie, symptomen, risico- en beschermende factoren in de algemene bevolking: een systematische review, 574 - 574

Opinie

A. Oosterling, E.J. van Elswijk, I.M.J. Saris

Een leven lang leren: naar een flexibele opleiding voor de psychiater van de toekomst, 575 - 578

Commentaar

Z. Van Duppen

Psychiatrie en fenomenologie: een netelige kwestie, 579 - 580

Onderzoeksartikel

M.H. de Groot, R.T. Kleppe, E. Pols, R.F.P. de Winter, A.J.F.M. Kerkhof

Datagestuurd leren van suïcidale incidenten met KEHR SUICIDE: GGz Eindhoven als praktijkvoorbeeld, 581 - 591

Onderzoeksartikel

E. de Beurs, L. Warmerdam, J.W.R. Twisk

De betrouwbaarheid van Delta-T, 592 - 600

Onderzoeksartikel

N. Schutter, M. C. J. van der Flier-van Eek, C.R. Tulner, J. Peen, H.L. Van

Discrepanties in gerapporteerd medicatiegebruik bij ouderen in ambulante psychiatrische behandeling, 601 - 605

Overzichtsartikel

R. Ballegeer, K. Demyttenaere, W. Simons

Het klinefeltersyndroom: een systematisch overzicht van de secundaire psychiatrische aandoeningen, 606 - 618

Essay

D. Denys

Keert nieuwe psychiatrie terug naar de betekenis?, 619 - 626

Proefschriftartikel

R.A. van Grieken, A.H. Schene

Zelfmanagement bij en behandeling van depressie; het patiëntenperspectief, 627 - 636

Klinische Praktijk

A.W. Braam, D.W.G.M. Tijdink

Zelfdoding door een aios psychiatrie – reflectie en postventie, 637 - 641

Nederlands-Vlaams toponderzoek

B.P.F. Rutten

Traumatische stress en het epigenoom, 642 - 642

Referaat

A. Neven

Cannabidiol bij schizofrenie?, 643 - 643

Psychiatrie van de Toekomst

Veerle Bergink, Roel J.T. Mocking

Antipsychotica bij delier?, 644 - 644

Ingezonden brief

P.C.M. Herpers, W.G. Staal, J. van den Meijdenberg

Reactie op: 'Opname in de kinder- en jeugdpsychiatrie: hoe voorzien we in het recht op een vertrouwenspersoon?', 650 - 652

Boekbesprekingen