Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 8, 536 - 543

Essay

Biologie en context; ervaringen van volwassenen met een diagnose autisme

K. Hens, R. Langenberg

achtergrond Het meeste onderzoek naar autisme is gefocust op het vinden van biologische verklaringen. Wat het betekent om te leven met de diagnose is minder bekend.
doel Beschrijven welke impact een diagnose autisme op volwassen leeftijd heeft.
methode We interviewden 22 volwassenen met de diagnose autisme teneinde te begrijpen hoe mensen zichzelf ervaren en evalueren, hoe ze het diagnostische proces ervaren hebben en hoe de diagnose hen helpt om problemen in hun dagelijks leven te bestrijden.
resultaten Een diagnose autisme had een impact op hoe mensen reflecteerden over hun identiteit en over hun relatie tot anderen in hun omgeving. Conclusie Autisme is een complex en veelzijdig concept dat voldoende biologisch reëel is en tegelijk flexibel genoeg om er verklaring en hulp uit te halen zonder er volledig mee te hoeven samenvallen.

trefwoorden ambigu��teit, autisme, diagnose, ervaring, meerduidigheid