Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 8

Redactioneel

D. Rhebergen

Sterke ondervertegenwoordiging van ouderen in onderzoek, 504 - 506

Accreditatieartikel

S. van den Ameele, L. van Diermen, W. Staels, V. Coppens, G. Dumont, B. Sabbe, M. Morrens

De impact van stemmingsstabiliserende geneesmiddelen op cytokineconcentraties bij patiënten met een bipolaire stoornis: een systematisch literatuuronderzoek, 507 - 507

Opinie

C. van der Put, M. Assink

Misvattingen in de Nederlandse visie op risicotaxatie, 508 - 510

Onderzoeksartikel

N.K. van Vliet, H. Schaap-Jonker, M. Jongkind, N. van der Velde, A. van den Brink, A.W. Braam

De relatie tussen godsrepresentaties en suïcidaliteit bij christelijke patiënten met een depressieve stoornis, 511 - 520

Onderzoeksartikel

M. Molag, T. Beckers, H.J.E. van de Mortel

De implementatie van de multi-disciplinaire richtlijn schizofrenie binnen geaccrediteerde FACT-teams: een retrospectief dossieronderzoek, 521 - 526

Proefschriftartikel

J. van Ditzhuijzen, M. ten Have, R. de Graaf, C.H.C.J. van Nijnatten, W.A.M. Vollebergh

Abortus en het risico op psychische aandoeningen, 527 - 535

Essay

K. Hens, R. Langenberg

Biologie en context; ervaringen van volwassenen met een diagnose autisme, 536 - 543

Klinische Praktijk

D. van der Heide, H. Merckelbach, P. van Harten

Tranylcypromine en khat: een potentieel fatale combinatie, 544 - 547

Klinische Praktijk

E. Baptist, I.C. de Graaf, M. Bannink

Delier als late complicatie van intoxicatie met quetiapine, 548 - 551

Klinische Praktijk

J.J. Luykx, J. Huygh, J. Daems, K. Schoonheydt

Fulminante pancreatitis door hypertriglyceridemie bij gebruik van quetiapine, 552 - 556

Nederlands-Vlaams toponderzoek

N.M. Batelaan

Antidepressivum na herstel van een angststoornis: continueren of afbouwen?, 557 - 558

Referaat

K. Spoelstra, C. Baas, R. Knegtering

Antipsychoticagebruik in de echte wereld, 559 - 559

Psychiatrie van de Toekomst

G. Jacobs, M. Figee

Bijwerkingen door ketamine voor depressie: wat is bekend?, 560 - 560

Ingezonden brief

V. Holländer

‘VMAT-2-remmers als behandeling voor tardieve dyskinesie’ , 566 - 568

Boekbesprekingen