Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 41 (1999) 2, 85 - 94

Overzichtsartikel

Vóórkomen en verloop van obsessief en compulsief gedrag bij kinderen

R.R.J.M. Vermeiren, D. Deboutte

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de literatuur over het vóórkomen en verloop van ocd(obsessieve-compulsieve stoornis) bij kinderen en adolescenten. Benadrukt wordt dat ocd bij kinderen een belangrijk en vaak miskend probleem is, zowel binnen als buiten de geestelijke gezondheidszorg. Ook hulpverleners buiten de geestelijke gezondheidszorg moeten er meer attent op zijn. Follow-uponderzoek wijst erop dat ocd bij kinderen en adolescenten vaak een ongunstig verloop kent, zowel op psychiatrisch als op psychosociaal vlak. Grondig wetenschappelijk onderzoek dient op dit gebied nog plaats te vinden. Vooral het effect van de behandeling op de prognose op lange termijn verdient aandacht.

trefwoorden adolescenten, kinderen, ocd, prevalentie, prognose