Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 6, 364 - 373

Onderzoeksartikel

Nieuwe cijfers over de duur van depressieve episoden in de algemene bevolking; resultaten van nemesis-2

M. ten Have, B.W.J.H. Penninx, M. Tuithof, S. van Dorsselaer, M. Kleinjan, J. Spijker, R. de Graaf

achtergrond Er is relatief weinig onderzoek uitgevoerd op basis waarvan psychiaters, psychologen en huisartsen hun patiënten met een depressie een goede schatting kunnen geven hoe lang hun aandoening ongeveer zal duren. In de behandelrichtlijn depressie wordt ervan uitgegaan dat de helft van de mensen met depressie binnen 3 maanden verbetert.
doel Presenteren van bevindingen uit Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study-2 (nemesis-2) over de duur van depressieve episoden in de algemene bevolking en risico-indicatoren daarvan.
methode Respondenten die bij aanvang geen depressie hadden, maar die deze tussen de eerste 2 vervolgmetingen kregen, werden geselecteerd; 286 met een klinische depressie conform dsm-iv (mdd) en 107 met een subklinische depressie (MinDD). Met het levensloopinterview (Life Chart Interview) werd de duur van de depressie bepaald.
resultaten Van de mensen met mdd herstelde de helft binnen 6 maanden en was 12% binnen 3 jaar nog steeds niet hersteld van hun depressie. De gemiddelde duur van mdd was 10,7 maanden. Naarmate mensen voor de depressie lichamelijk en psychisch beter functioneerden, duurde de depressie korter. Indien mensen ten tijde van de depressie een comorbide dysthymie of angststoornis hadden, duurde de depressie langer. De mediane duur van MinDD was vergeleken met mdd de helft korter (3 maanden), maar de gemiddelde duur (8,7 maanden), het percentage dat niet herstelde binnen 3 jaar (10%), alsook de risico-indicatoren voor MinDD waren vergelijkbaar.
conclusie In de richtlijn voor depressie wordt ervan uitgegaan dat de helft van de mensen met een mdd binnen 3 maanden verbetert. Wij vonden een 2 keer zo lange mediane duur voor mdd. Dit betekent dat alleen een korte periode zonder behandeling verdedigbaar is. Daarnaast laat dit onderzoek zien dat MinDD niet kan worden beschouwd als een kortstondige toestand die vanzelf overgaat.

trefwoorden bevolkingsonderzoek, depressie, episodeduur, risico-indicatoren