Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 4, 221 - 230

Oorspronkelijk artikel

Delphi-studie voor de ontwikkeling van een handreiking ter bevordering van een effectief en efficiënt FACT-bordoverleg

M.X.C. Bruijsten, K.H. Westen, J.M. Weijman, P.A.M. Peeters

achtergrond Door middel van het fact-bordoverleg structureren fact-teams de bespreking van de 10-20% van de patiënten in hun caseload die intensieve zorg behoeven. Het Handboek fact beschrijft het fact-bord­overleg, maar biedt geen criteria voor de vormgeving van het overleg. Concrete criteria kunnen bijdragen aan de kwaliteit van deze overleggen.
doel Aan de hand van een Delphi-studie een handreiking opstellen voor het vormgeven van fact-bordoverleggen.
methode Het panel bestond uit 22 medewerkers van verschillende beroepsgroepen uit gecertificeerde fact-teams en 8 experts op het gebied van fact. De panelleden beoordeelden individueel 113 stellingen op het belang voor de handreiking. Wanneer een stelling door ≥ 80% van de panelleden als essentieel of belangrijk werd gewaardeerd, werd deze opgenomen in de handreiking. Toelichtingen van panelleden werden gebruikt voor het vormen en aanpassen van stellingen en om te duiden waarom een stelling als belangrijk of onbelangrijk werd gezien.
resultaten Er werden 54 stellingen door ≥ 80% van de panelleden als essentieel of belangrijk gewaardeerd. Deze stellingen betroffen de organisatie en de structuur van het bordoverleg en de rollen en verantwoordelijkheden van de teamleden.
conclusie De ontwikkelde handreiking kan gebruikt worden door fact- en mogelijk act-teams om het bordoverleg te structureren.

trefwoorden fact-bordoverleg, Delphi, handreiking