Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 4, 220 - 220

Accreditatieartikel

Risicotaxatie in de Nederlandse ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg

J. van Horn, M. Eisenberg, K. Uzieblo

achtergrond Risicotaxatie wordt in de forensische poliklinieken steeds belangrijker gevonden. Dat blijkt ook uit het toenemend aantal risicotaxatie-instrumenten dat in de Nederlandse ambulante forensische ggz wordt gebruikt.
doel Een eerste overzicht geven van de risicotaxatie-instrumenten die momenteel in het ambulante forensische veld en aanpalende ambulante sectoren worden gebruikt, alsmede van hun psychometrische kwaliteiten.
methode In totaal bevat het overzicht 22 risicotaxatie-instrumenten, waarvan 13 onderzocht zijn op de mate van overeenstemming tussen beoordelaars (interbeoordelaarsbetrouwbaarheid) en/of recidivevoorspelling (predictieve validiteit).
resultaten De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid blijkt beter op (sub)schaalniveau dan op itemniveau en de instrumenten hebben een betere recidivevoorspelling bij langere follow-upperioden.
conclusie Onderzoek naar de psychometrische kwaliteit van risicotaxatie-instrumenten blijft nodig, vooral naar de sensitiviteit van de dynamische risicofactoren.

trefwoorden ambulante forensische sector, psychometrische kwaliteit, risicotaxatie-instrumenten