Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 4, 263 - 267

Korte bijdrage

Positiebepaling over religie en spiritualiteit in de psychiatrie

P.J. Verhagen

achtergrond In december 2015 aanvaardde het Executive Committee van de World Psychiatric Association een Position Statement over religie en spiritualiteit in de psychiatrie. Deze opmerkelijke gebeurtenis is in Nederland onopgemerkt gebleven.
doel Het onder de aandacht brengen van deze verklaring in de Nederlandse psychiatrie.
methode Uitleg over de criteria waar de verklaring op gebaseerd is.
resultaten Religie en spiritualiteit horen thuis in de dagelijkse psychiatrische praktijk, in het wetenschappelijk onderzoek, in opleiding en bij- en nascholing.
conclusie Het Executive Committee van de World Psychiatric Association heeft een belangwekkende stap gezet voor de psychiatrische praktijk wereldwijd.

trefwoorden dialoog Position Statement, religie, spiritualiteit