Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 4, 258 - 262

Korte bijdrage

Resultaten van integratie van mentale en psychomotorische training bij arbeidsrehabilitatie voor mensen met psychische aandoeningen

J.J.M. Knapen, A. Myszta, Y.C.N. Moriën

achtergrond De deelname aan het arbeidsproces door personen met ernstige psychische aandoeningen is laag.
doel Om de arbeidsdeelname te verhogen integreerde azertie, een centrum voor arbeidsrehabilitatie, psychomotorische en mentale training (het I Care-concept) in de arbeidsrehabilitatie.
methode Personen met psychische aandoeningen volgden tijdens hun arbeidstrajectbegeleiding gedurende 10 weken drie sessies mentale en psychomotorische training per week.
resultaten Er namen 149 cliënten deel aan de studie, van wie 70 (47%) werk kregen binnen het jaar. Op het moment van schrijven waren nog 50 deelnemers in opleiding, van wie er 10 (6,7%) perspectief op werk hebben. Bij follow-up na minimaal één jaar werk was 90% van de cliënten nog aan het werk.
conclusie De resultaten van deze pilotstudie moeten voorzichtig geïnterpreteerd worden wegens het ontbreken van een controlegroep. Wanneer we echter het totaal percentage dat weer aan het werk ging (53,7%) vergelijken met dat van de periode voor het opstarten van het I Care-programma (10%), kunnen we stellen dat dit laatste de kansen op werk voor deze kwetsbare doelgroep vervijfvoudigt.

trefwoorden arbeidsrehabilitatie, psychomotorische en mentale training