Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 4

Redactioneel

B. Bus

Hersenletsel; het vergeten kind van de psychiatrie?, 218 - 219

Accreditatieartikel

J. van Horn, M. Eisenberg, K. Uzieblo

Risicotaxatie in de Nederlandse ambulante forensische geestelijke gezondheidszorg, 220 - 220

Oorspronkelijk artikel

M.X.C. Bruijsten, K.H. Westen, J.M. Weijman, P.A.M. Peeters

Delphi-studie voor de ontwikkeling van een handreiking ter bevordering van een effectief en efficiënt FACT-bordoverleg, 221 - 230

Overzichtsartikel

A. Neven, N. Kool, A.E. Bonebakker, C.L. Mulder

Geïntegreerd behandelen van patiënten met dubbele diagnose met integrated dual diagnosis treatment (IDDT): systematische literatuurstudie, 231 - 240

Essay

B.S. Frelier, T.J. Holwerda

Hoe te handelen bij een patiënt die zich homicidaal uit; literatuurstudie en handreiking, 241 - 249

Essay

S.L. van den Hooff

Voorkómen van het syndroom van Korsakov door aanbieden onvrijwillige zorg?, 250 - 257

Korte bijdrage

J.J.M. Knapen, A. Myszta, Y.C.N. Moriën

Resultaten van integratie van mentale en psychomotorische training bij arbeidsrehabilitatie voor mensen met psychische aandoeningen, 258 - 262

Korte bijdrage

P.J. Verhagen

Positiebepaling over religie en spiritualiteit in de psychiatrie, 263 - 267

Gevalsbeschrijving

E. D’hoore, P. Emmery, E. Van Roie

Een adolescente met conversiedoofheid, 268 - 271

Opinie

P. Naarding, F. Versteegen

De onvoltooide ‘voltooid leven’-discussie: het onderwerp ‘voltooid leven’ hoort thuis in de ouderenpsychiatrie, 272 - 275

Nederlands-Vlaams toponderzoek

G Collin

Hersennetwerkafwijkingen bij kinderen met familiair risico op psychose, 276 - 277

Psychiatrie van de Toekomst

B.C.M. Haarman, C. van der Gaag

Juist doorgaan met lithium bij beginnende nierinsufficiëntie, 278 - 278

Ingezonden brief

C.L. Mulder, B.W. Koekkoek, P van der Velpen, J.J. van Os, P.A. Delespaul

Een valide beleidskader voor de ggz: van benchmark-ROM aan de achterkant naar regionale regie en cocreatie aan de voorkant (1). Een valide beleidskader voor de ggz: van benchmark-ROM aan de achterkant naar regionale regie en cocreatie aan de voorkant (2) , 286 - 290

Boekbesprekingen