Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 3, 156 - 160

Korte bijdrage

Personalised diagnostiek en behandeling van depressie

A.T.F. Beekman, J. Spijker

achtergrond Vaak wordt gesteld dat de depressie bij uitstek een ziektebeeld is waar we met personalised diagnostiek en behandeling veel zouden kunnen winnen.
doel Nagaan welke aanwijzingen we hebben dat personalised diagnostiek en behandeling van patiënten met een depressieve stoornis beter zijn dan wat we nu doen en hoe we dit vorm kunnen geven.
methode Narrative review van de beschikbare literatuur. reultaten Er zijn voldoende data om te veronderstellen dat er op het gebied van een betere precisie in de diagnostiek en indicatiestelling voor behandelingen inderdaad veel winst te behalen is. Alhoewel minder empirisch onderbouwd, lijkt dit ook het geval voor een persoonlijker benadering, waarbij systematisch gebruik wordt gemaakt van kort-cyclische feedback van unieke, patiëntgebonden data en waarbij persoonlijke kenmerken van de behandelaar worden ingezet.
conclusie Alhoewel harde data, bijvoorbeeld uit trials, ontbreken, zijn er voldoende aanwijzingen om verder te gaan met het ontwikkelen van personalised diagnostiek en behandeling van depressie. trefwoorden depressie, personalised diagnostiek en behandeling

trefwoorden