Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 2, 120 - 123

Gevalsbeschrijving

Hashimoto-encefalopathie als verklaring voor psychotische symptomen bij een adolescent

H. Geerts, P. Emmery, K. Spaas, C. Klockaerts, M. Danckaerts

samenvatting Hashimoto-encefalopathie (he) is een zeldzame aandoening met een grote verscheidenheid in klinische presentatie van neurologische en/of psychiatrische symptomen. We beschrijven een casus van hashimoto-thyreoïditis met hypothyreoïdie en hashimoto-encefalopathie bij een 15-jarige jongen die naar een kinder- en jeugdpsychiater verwezen werd wegens een vermoeden van psychotische decompensatie. Patiënt herstelde door behandeling met levothyroxine en corticosteroïden.

trefwoorden adolescent, hashimoto-encefalopathie, psychose