Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 2, 136 - 137

Ingezonden brief

Reactie op ‘Het zorgclustermodel als basis voor de dooront­wikkeling van de dbc-ggz’

T.G. Broekman, G.M. Schippers