Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 2

Redactioneel

E. Vrieze

Ketamine; doorbraak als ‘antiantidepressivum’?, 74 - 76

Accreditatieartikel

H. van Ravesteijn

Mindfulness-based cognitieve therapie voor patiënten met somatoforme stoornissen, 77 - 77

Oorspronkelijk artikel

L. Huls, L. Nentjes, T. Rinne, B. Verschuere

Gebruikte versus werkelijke voorspellers van seksuele recidive: invloed van morele verwerpelijkheid op oordeel pro Justitia-rapporteurs, 78 - 86

Overzichtsartikel

A.T. Spijker, J. van Zaane, M.A. Koenders, R. Hoekstra, R.W. Kupka

Bipolaire stoornissen en alcoholafhankelijkheid; praktische aanbevelingen voor behandeling op basis van een systematische literatuurstudie, 87 - 95

Essay

J. van Os, PH. Delespaul

Een valide kwaliteitskader voor de ggz: van benchmark-ROM aan de achterkant naar regionale regie en cocreatie aan de voorkant, 96 - 104

Essay

B.C.M. Haarman, H. Burger, H.A. Drexhage, W.A. Nolen, R.F. Riemersma-Van der Lek

Het ontregelde brein; consequenties van ruimtelijke en temporele complexiteit van het brein voor pathofysiologie en diagnostiek van de bipolaire stoornis, 105 - 113

Korte bijdrage

A. Neven, A. van Wamel, W. van den Brink

Stagering en profilering van patiënten met een dubbele diagnose, 114 - 119

Gevalsbeschrijving

H. Geerts, P. Emmery, K. Spaas, C. Klockaerts, M. Danckaerts

Hashimoto-encefalopathie als verklaring voor psychotische symptomen bij een adolescent, 120 - 123

Nederlands-Vlaams toponderzoek

E. Van Assche

Polygene gen-omgevingsinteracties testen bij depressieve symptomen in de adolescentie, 124 - 125

Psychiatrie van de Toekomst

S.M.P. van Veen

Kunnen we suïcidaliteit herkennen met fMRI?, 126 - 126

Ingezonden brief

A.J.K. Hondius

Reactie op ‘Expertise van de ggz in de frontlinie bij de zorg voor personen met verward gedrag ofwel met acute (zorg)nood’, 134 - 135

Ingezonden brief

T.G. Broekman, G.M. Schippers

Reactie op ‘Het zorgclustermodel als basis voor de dooront­wikkeling van de dbc-ggz’, 136 - 137

Boekbesprekingen