Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 1, 67 - 67

2017 176 cover smidts%281%29

Kinder- en jeugdpsychiatrie

Gedrag in uitvoering. Over executieve functies bij kinderen en pubers (2de ed.)

Diana Smidts, Mariëtte Huizinga

Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam 2017, 466 pagina’s, isbn 978-17-807-4767-5, € 19,95

Het boek is van de hand van Diana Smidts en Mariëtte Huizinga, beiden psycholoog met zeer ruime expertise op het gebied van executieve functies bij kinderen en jongeren. Het betreft een tweede editie van het boek (de eerste versie verscheen in 2011) waar recente inzichten vanuit het oplossingsgericht opvoeden en het handelingsgericht werken in zijn opgenomen.

In de inleidende hoofdstukken lichten de auteurs op zeer verhelderende wijze eerst de term executieve functies toe en besteden verder aandacht aan de onderliggende neurobiologische processen.

Achtereenvolgens worden in afzonderlijke hoofdstukken de verschillende executieve functies in ontwikkelingsperspectief beschreven, namelijk inhibitie, plannen en organiseren, flexibiliteit, werkgeheugen, gedragsregulatie en emotieregulatie.

Deze hoofdstukken volgen eenzelfde structuur, wat het lezen zeer gemakkelijk maakt. Zo schetsen de auteurs per hoofdstuk een wetenschappelijke achtergrond waarbij zij aandacht schenken aan het neuropsychologisch testmateriaal. Daarnaast beschrijven zij uitgebreid verschillende praktische handvatten, c.q. tips voor ouders en leerkrachten. Zij maken hiervoor gebruik van casusmateriaal en ook van verwijzing naar relevante websites.

Dit boek richt zich op het ondersteunen en trainen van executieve functies bij kinderen tussen 3 en 17 jaar. Met voorbeelden uit het dagelijks leven geven de auteurs inzichten aan ouders en leerkrachten, maar ook aan jongeren zelf. Het boek is logisch opgebouwd, leest zeer gemakkelijk en is gekruid met diverse klinische vignetten. Ik concludeer dan ook dat dit boek een sterke aanrader is voor iedereen (ouders, leerkrachten, opvoeders, hulpverleners, opvoeders en studenten) die geïnteresseerd is in de executieve functies bij kinderen en jongeren.

D. Van West, kinder en jeugdpsychiater, Antwerpen