Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 1, 55 - 59

Gevalsbeschrijving

Takotsubo-cardiomyopathie en katatonie bij een patiënte met psychotische depressie

W. Kerkhof, K. Abrahams, J. Vandenberghe

Samenvatting Takotsubo-cardiomyopathie (tcmp) is een acute, reversibele verstoring van de linker ventriculaire systolische functie. Het klinische beeld vertoont grote overeenkomsten met acute coronaire syndromen (myocardinfarct). Het is een syndroom met onvolledig begrepen pathofysiologie dat een nauwe associatie lijkt te vertonen met psychiatrische aandoeningen of psychische problemen. We beschrijven een patiënte met verschillende risicofactoren bij wie een tcmp ontstond en een depressie met psychotische kenmerken, gevolgd door katatonie. We bespreken het syndroom, enkele pathofysiologische hypotheses en de samenhang met psychiatrische aandoeningen en psychologische factoren.

trefwoorden depressie, katatonie, takotsubo-cardiomyopathie