Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 60 (2018) 1, 37 - 45

Essay

Hallucinaties en kunst1

J.D. Blom

achtergrond Hallucinaties en kunst lijken onlosmakelijk met elkaar te zijn verbonden, maar de vraag is in hoeverre kunstenaars in de dagelijkse praktijk gebruikmaken van hallucinaties in hun werk.
doel Zicht krijgen op de wijzen waarop schilderkunst wordt beïnvloed door hallucinaties.
methode Verkennende literatuurstudie waarbij gebruikgemaakt werd van PubMed, Google en de historische literatuur.
resultaten Bekende voorbeelden van kunstenaars die hallucinaties verwerkten in hun schilderijen zijn Hildegard von Bingen, William Blake en Yayoi Kusama. Met name onder de surrealisten vinden wij ook aanwijzingen voor gebruik van pareidolieën, metamorfopsieën en andere positieve visuele waarnemingsstoornissen.
conclusie Het begrip hallucinatie wordt in de kunstliteratuur vaak in bredere zin opgevat dan in de geneeskunde. Vandaar dat de suggestie dat hallucinaties ten grondslag zouden liggen aan vele kunstwerken niet kan worden onderschreven, hoewel spectaculaire voorbeelden hiervan wel degelijk zijn aan te wijzen.

trefwoorden metamorfopsie, optische illusie, pareidolie, surrealisme, synesthesie