Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Inhoud nummer 2018/1

Boekbesprekingen

Algemene psychiatrie

Leerboek ontwikkelings- stoornissen in de levensloop. Een integrale medische en psychologische benadering, 63 - 63

Wouter Staal, Jacob Vorstman, Rutger Jan Van Der Gaag (red.)

Algemene psychiatrie

Theorie en praktijk van supervisie in de ggz, 64 - 64

Ruud Beunderman, Sjoerd Colijn, Lidwien Geertjes,Fatima Van Der Maas (red.)

Algemene psychiatrie

Affectfobietherapie in de praktijk, 64 - 65

Quin Van Dam

Algemene psychiatrie

Trauma en persoonlijkheids­problematiek, 65 - 66

Martijn Stöfsel, Trudy Mooren

Algemene psychiatrie

The diagnosis and management of agitation, 66 - 67

Scott L. Zeller, Kimberly D. Nordstrom, Michael P. Wilson

Algemene psychiatrie

Praktijkboek resourcegroepen. Herstellen doe je samen, 68 - 68

Eva Leeman, Michiel Bahler, Frits Bovenberg, Mieke Dorleijn, Laura Van Goor, Tim Kreuger, Hans Kroon, Niels Mulder

Algemene psychiatrie

Zelfcontrole bij volwassenen met autisme. Omgaan met boosheid, onrecht en frustratie, 69 - 70

Jeroen Bartels