Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 12, 775 - 779

Korte bijdrage

Elektroconvulsietherapie in Nederland: de praktijk in 2015 vergeleken met die in 2008

B. Verwey, J.H.A.M. Tuerlings, J.A. van Waarde

achtergrond De recentste gegevens over de toepassing van elektroconvulsietherapie (ect) in Nederland dateren van 2008. In 2010 verscheen de herziene richtlijn Elektroconvulsietherapie.
doel Inzicht krijgen in de praktijk van ect in Nederland 5 jaar na implementatie van de richtlijn.
methode Vragenlijstonderzoek naar toepassing van ect onder psychiaters van alle Nederlandse instellingen (n = 33) naar gebruik en beschikbaarheid, implementatie van de herziene richtlijn, en kennis en scholing van ect-psychiaters.
resultaten Alle instellingen respondeerden. In 2015 bedroeg het totale aantal ect-sessies per jaar 15.633, een stijging van 16% ten opzichte van 2008. Meer instellingen boden 7 x 24 uur ect aan en beschikten over een ect-verpleegkundige. Vrijwel alle psychiaters kenden de herziene richtlijn uit 2010; de helft had sindsdien aanpassingen doorgevoerd. Echter, nog steeds bleek minder dan 40% van de psychiaters over de juiste kennis betreffende bepaalde technische details te beschikken.
conclusie Het opstellen en implementeren van de richtlijn Elektroconvulsietherapie heeft waarschijnlijk geleid tot verbetering van de behandelpraktijk.

trefwoorden elektroconvulsietherapie, enquête, richtlijnimplementatie