Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 12, 784 - 787

Gevalsbeschrijving

Psychose bij een patiënt met het syndroom van Prader-Willi

W. Merckx, W. Lecot, K. Titeca

samenvatting Het syndroom van Prader-Willi (pws) is een genetische aandoening, gekenmerkt door specifieke lichamelijke en gedragsmatige afwijkingen. Recente studies wijzen op een verhoogd voorkomen van psychiatrische stoornissen, waaronder psychose. Wij beschrijven het ontwikkelingsverloop en het psychiatrische toestandsbeeld van een 31-jarige patiënt met pws, die op 14-jarige leeftijd een eerste psychotische episode doormaakte, gevolgd door een sterk wisselend beloop van herstel en terugval.

trefwoorden psychose, syndroom van Prader-Willi