Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 12, 780 - 783

Gevalsbeschrijving

Idiopathische normaledrukhydrocefalie

P. van Hoof, P. Persoons

samenvatting Idiopathische normaledrukhydrocefalie (indh) is een syndroom dat gekenmerkt kan worden door de symptoomtriade gangmoeilijkheden, cognitieve moeilijkheden en urine-incontinentie. Cerebrale ventriculomegalie en een gunstig effect op het klachtenpatroon van het plaatsen van een ventriculoperitoneale drain kunnen de diagnose bevestigen. Het vaak voorkomen van comorbiditeit, en het soms te star vasthouden aan de klinische triade bemoeilijken een juiste diagnose en kunnen leiden tot uitstel van de behandeling, met een nadelig verloop tot gevolg. Wij beschrijven een 77-jarige patiënte met indh die gepaard ging met ernstige, neuropsychiatrische comorbiditeit bij wie de vertraging in diagnostiek en behandeling een belangrijke negatieve invloed had op het klachtenpatroon.

trefwoorden idiopathische normaledrukhydrocefalie