Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 12, 767 - 744

Overzichtsartikel

De toekomst van ROM: computer-gestuurd adaptief testen

G. Flens, E. de Beurs

achtergrond Meetinstrumenten die worden gebruikt voor het monitoren van de behandeluitkomst bij patiënten in de ggz zijn ontwikkeld op basis van de principes uit de klassieke testtheorie. Omdat de aannames achter deze theorie achterhaald zijn, is het tijd om toe te werken naar een nieuwe meetmethode die is gebaseerd op de itemresponstheorie: computergestuurd adaptief testen (cat).
doel De cat-methodiek introduceren bij de Nederlandse ggz, en een overzicht geven van de huidige en toekomstige ontwikkelingen.
methode We lichten toe wat cat is, wat de voordelen zijn voor de ggz, wat de beperkingen zijn, welke nationale en internationale ontwikkelingen er al zijn geweest, en welke ontwikkelingen nog wenselijk zijn.
resultaten De patient-reported outcomes measurement information system(promis)-itembanken voor angst en depressie voor volwassenen illustreren dat het mogelijk is om met cat efficiënter te meten dan met het klassieke meetinstrumentarium, met zeer precieze uitkomsten.
conclusie Eind 2017, begin 2018 komen de eerste gevalideerde cat’s voor angst en depressie beschikbaar voor volwassenen in de ggz. De huidige resultaten zijn veelbelovend en de cat-technologie brengt meten in de ggz op een hoger plan.

trefwoorden angst, computergestuurd adaptief testen, depressie, itemresponstheorie, routine outcome monitoring