Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 41 (1999) 1, 15 - 23

Oorspronkelijk artikel

Sociale pensions: de bewoners

J.R.L.M. Wolf, F.C.M. van Hoof, P.H.M. van der Ham, S.-E. Roovers, J. van Weeghel

In dit artikel worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek dat het Trimbos-instituut verrichtte naar de bewoners van vier van de eerste generatie sociale pensions: laagdrempelige woonvoorzieningen voor daklozen met ernstige psychische problemen. De onderzoeksvraag luidde of de sociale pensions hun doelgroep bereiken. De onderzoeksresultaten laten zien dat de bewoners van deze woonvoorzieningen een omvangrijk hulpverleningsverleden hebben, voor het merendeel ooit dakloos zijn geweest, volgens de pensionmedewerkers veelal met ernstige psychiatrische en/of verslavingsproblemen kampen en over het algemeen marginaal functioneren. Het onderzoek wijst tevens uit dat een kwart van de bewoners het pension als de meest geschikte woonplek voor zichzelf beschouwt. De auteurs concluderen dat de pensions hun doelgroep inderdaad bereiken maar door de meeste bewoners veeleer als een tijdelijk dak boven het hoofd dan als een passend woonmilieu worden gezien.

trefwoorden dakloosheid, sociaal functioneren, sociaal pension, thuisloosheid