Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 41 (1999) 1, 3 - 13

Oorspronkelijk artikel

Prescriptie van psychofarmaca door kinder- en jeugdpsychiaters in Nederland aan kinderen en adolescenten met psychiatrische stoornissen

E. van Daalen, J.K. Buitelaar

Er is bij kinderen weinig onderzoek gedaan naar de medicamenteuze behandeling van affectieve stoornissen, van agressie, van automutilatie en van gedragsproblemen bij mentale retardatie en aan autisme verwante contactstoornissen. Echter, kinder- en jeugdpsychiaters schrijven in de klinische praktijk psychofarmaca voor. De keuze voor bepaalde psychofarmaca bij de behandeling van veelvoorkomende psychiatrische stoornissen op de kinderleeftijd werd onderzocht bij kinder- en jeugdpsychiaters werkzaam in Nederland. Dit gebeurde met behulp van een vragenlijst (n = 95 in de uiteindelijke analyse). De resultaten laten zien dat de psychiaters eerder kozen voor gebruik van psychofarmaca bij psychotische en externaliserende stoornissen dan bij affectieve stoornissen. Men bleek geneigd tot relatief vaak voorschrijven van medicatie bij mentaal geretardeerde kinderen met gedragsstoornissen en tot het relatief weinig voorschrijven van medicatie bij normaal intelligente kinderen met gedragsstoornissen. Een aantal psychofarmaca werden gekozen (i.e. ssri's) zonder dat de veiligheid en de effectiviteit van deze middelen op de kinderleeftijd voldoende onderzocht zijn.

trefwoorden adolescenten, kinderen, psychofarmaca