Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 41 (1999) 1

Redactioneel

Roos van der Mast

Een nieuw begin..., 1 - 2

Oorspronkelijk artikel

E. van Daalen, J.K. Buitelaar

Prescriptie van psychofarmaca door kinder- en jeugdpsychiaters in Nederland aan kinderen en adolescenten met psychiatrische stoornissen, 3 - 13

Oorspronkelijk artikel

J.R.L.M. Wolf, F.C.M. van Hoof, P.H.M. van der Ham, S.-E. Roovers, J. van Weeghel

Sociale pensions: de bewoners , 15 - 23

Overzichtsartikel

R. van der Zwaard, M.A. Polak

Pseudohallucinaties , 25 - 35

Overzichtsartikel

A. Aleman, E.H.F. de Haan

Clozapine en cognitief functioneren, 37 - 43

Korte bijdrage

D.G.L. van Dijk, F.A.M. Kortmann, M. Kooyman, J. Bot

De Harvard Trauma Questionnaire (htq) als transcultureel screeningsinstrument voor de posttraumatische stress-stoornis bij opgenomen vluchtelingen, 45 - 49

Korte bijdrage

Paul Hodiamont

Is schizofrenie een beschavingsziekte?, 51 - 54

Korte bijdrage

M.W. Hengeveld

arts-assistentenprijs 1997-1998: j.m. van beveren (en e.j. colon) over: Kunstmatige neurale netwerken in de psychiatrie - Theoretische concepten - Een literatuuronderzoek naar neuropsychiatrische toepassingen, 55 - 56

Ingezonden brief

J.F.M. de Jonghe

reactie op 'De prevalentie van dementie boven de 100 jaar', 57 - 58

Ingezonden brief

P.M.A.J. Dingemans

reactie op 'Comorbiditeit van psychiatrische stoornissen in de Nederlandse bevolking...' betreffende de gevoeligheid van de cidi voor psychotische stoornissen, 58 - 61

Ingezonden brief

L. Crevits, P. Santens, J. de Reuck

reactie op 'Diagnostiek van de ziekte van Huntington bij een onduidelijke familieanamnese', 61 - 62