Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 11

Redactioneel

N.J.A. van der Wee

Psychiatrie: tussen kennis en hype, 670 - 671

Oorspronkelijk artikel

G. Beldman, H.H.L.M. Kessels, I.W. de Groot

Het effect van een kortdurende groepsgewijze stabilisatietraining bij patiënten met een complexe posttraumatische stressstoornis, 672 - 679

Commentaar

E. Dorrepaal, K. Thomaes, D.J. Veltman, A.J.L.M. van Balkom, N. Draijer

Zorg op maat bij complexe PTSS: wat werkt voor wie?, 680 - 681

Overzichtsartikel

S. Van Den Ameele, L. van Diermen, W. Staels, V. Coppens, G. Dumont, B. Sabbe, M. Morrens

De impact van stemmingsstabiliserende geneesmiddelen op cytokineconcen-traties bij patiënten met een bipolaire stoornis: een systematisch literatuur-onderzoek1, 682 - 692

Essay

A. Dols, S. Schouws

Ouderen met een bipolaire stoornis: achtergronden van speciale aanbevelingen in richtlijn, 693 - 701

Essay

T.G. Broekman, G.M. Schippers

Het ‘Engelse model’ in de ggz – a fairy tale?, 702 - 709

Commentaar

T.J. Heeren

Het zorgclustermodel als basis voor de doorontwikkeling van de dbc-ggz, 710 - 712

Korte bijdrage

R.A. Gotink, G. Bergsma, M.T. Hoogwegt, C.L. Mulder, A.R. van Gool

Intensive home treatment: een eerste observationele evaluatie, 713 - 719

Korte bijdrage

M. Popal, J. van der Velde, M. Nijs, H. Knegtering

Verschil in uitval tussen allochtone en autochtone artsen in opleiding tot psychiater; enquête onder opleiders, 720 - 725

Nederlands-Vlaams toponderzoek

E. Mesman

Vroege herkenning van stemmingsstoornissen bij kinderen van ouders met een bipolaire stoornis, 726 - 726

Nederlands-Vlaams toponderzoek

R. Wesseloo

Lithiumgebruik tijdens de zwangerschap en postpartumperiode, 727 - 728

Referaat

C. Minnekeer

Beschermt huwelijk tegen stoornis in alcoholgebruik?, 729 - 729

Referaat

W.F. Scholtens, J.M.B. Wennink, A. Honig

Prenatale SSRI-blootstelling en de langetermijneffecten op schoolgaande leeftijd, 730 - 731

Psychiatrie van de Toekomst

E. van Gorsel

Kunnen we suïcidepogingen bij bipolaire stoornis voorspellen met MRI-scans?, 732 - 732

Boekbesprekingen