Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 9

Redactioneel

C. Bervoets

Ggz-transformatie in België: goede visie, moeilijke implementatie?, 518 - 519

Oorspronkelijk artikel

G.J. Rosbergen, M.P. Jansen, A.R. Rosbergen-De Vries, Y. Roke, R. Otten

Slaap-waakstoornissen bij volwassenen met autisme in een klinische setting: een pilotstudie, 520 - 527

Overzichtsartikel

J.H. Duits, M.S. Ongering, H.J.M Martens, P.F.J. Schulte

Pimavanserine: een nieuwe behandeling voor psychose bij de ziekte van Parkinson, 528 - 536

Essay

C.L. Mulder, J. van Weeghel, A. Wierdsma, J. Zoeteman, A. Schene

Expertise van de ggz in de frontlinie bij de zorg voor personen met verward gedrag ofwel met acute (zorg)nood, 537 - 545

Essay

M.J. van Hoof

Diagnostiek van gehechtheid in de kinder- en jeugdpsychiatrie, 546 - 553

Korte bijdrage

E. Roosens, J.P. Mulier, G. Heylens, J. De Fruyt

Het gebruik van dexmedetomidine bij extreme agitatie, 554 - 558

Korte bijdrage

S.M. Wittenberg, K.A. Toxopeus, P.F.J. Schulte

Het beschermende effect van lithium bij de ziekte van Alzheimer, 559 - 563

Gevalsbeschrijving

F. Dauwe, L. Imeraj, K. Dhondt

Een puber met periodiek vreemd gedrag en slaperigheid: syndroom van Kleine-Levin, 564 - 568

Nederlands-Vlaams toponderzoek

M. van Beek

Meer cardiale angst na een hartaanval: slechtere cardiale prognose, 569 - 569

Nederlands-Vlaams toponderzoek

H.C. Comijs

Longitudinale associaties tussen symptoomdimensies van depressie en cognitief functioneren bij ouderen, 570 - 570

Referaat

I. Mestdagh, F. Van Den Eede

Profylaxe met dexmedetomidine voor postoperatief delirium na niet-cardiale chirurgie bij ouderen, 571 - 572

Psychiatrie van de Toekomst

J. Strous

Waarom valt de effectiviteit van antipsychotica tegen?, 573 - 573

Boekbesprekingen