Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 8, 494 - 498

Gevalsbeschrijving

Refeedingsyndroom bij alcoholdetoxificatie

J.J.S. Rutten, H. Post, G.H. de Weert-van Oene, V.J.A. Buwalda

samenvatting Refeedingsyndroom (rs) is een combinatie van verlaagde elektrolytenplasmaconcentraties en vochtretentie als gevolg van het starten van voeding bij ondervoede patiënten. De symptomen variëren van geringe en aspecifieke klachten tot ernstige neurologische en cardiologische verschijnselen, en zelfs de dood. Hoewel alcoholafhankelijkheid een risicofactor is voor het ontstaan van rs, lijkt er weinig aandacht te zijn voor dit ziektebeeld in de verslavingszorg. Wij zagen een patiënt bij wie rs optrad tijdens detoxificatie van alcohol en we beschrijven de resultaten van een pilotstudie naar de incidentie van rs tijdens detoxificatie van alcohol bij 12 patiënten.

trefwoorden alcohol, hypofosfatemie, refeedingsyndroom