Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 8

Redactioneel

G. Meynen

Neurosciencefiction?

Oorspronkelijk artikel

M.L.M. Hermens, M.A. Nugter, N. Mooij, A.W. Hoogendoorn, G.E. van Son, S. Robbers, M.M. van Bueren, A.T.F. Beekman, J. Theunissen

ROM bij ouderen: een prospectief cohortonderzoek naar de uitkomsten op de HoNOS 65+ bij verschillende diagnosegroepen, 456 - 465

Overzichtsartikel

M. Smeerdijk, PH.A.E.G. Delespaul, I.P.M. Keet, M.A. Nugter

De inzet van resourcegroepen voor gedeelde besluitvorming bij assertive community treatment; literatuuroverzicht en aanbevelingen, 466 - 473

Essay

C.G. Bouwkamp, M.P. Lambregtse-Van den Berg, A.J.A. Kievit, S.A. Kushner

Psychodynamische gevolgen van een psychiatrisch belaste familiegeschiedenis, 474 - 481

Essay

C. Migchels, D. De Wachter

Ouderverstotingssyndroom en de controverse rond psychiatrische diagnostiek, 482 - 488

Korte bijdrage

B.G. Tiemens, M. van Sonsbeek

ROM als tomtom: als routine outcome monitoring echt routine zou zijn, 489 - 493

Gevalsbeschrijving

J.J.S. Rutten, H. Post, G.H. de Weert-van Oene, V.J.A. Buwalda

Refeedingsyndroom bij alcoholdetoxificatie, 494 - 498

Nederlands-Vlaams toponderzoek

R. Marijnissen

Metabole disregulatie en het beloop van depressie bij ouderen, 499 - 499

Nederlands-Vlaams toponderzoek

R. Schoevers

Ketamine voor de behandeling van pijn en depressie: een systematische review, 500 - 500

Referaat

W. Vos, P. Michielsen

Onlineoudertraining voor disruptieve gedragsstoornissen bij jonge kinderen, 501 - 502

Psychiatrie van de Toekomst

C. Vinkers

Is non-invasieve diepe hersenstimulatie mogelijk?, 503 - 504

Boekbesprekingen