Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 4, 260 - 261

Cover depressieve stoornissen17

Algemene psychiatrie

Handboek depressieve stoornissen

Aart Schene, Bernard Sabbe, Philip Spinhoven, Eric Ruhé (red.)

De Tijdstroom, Utrecht 2016 606 pagina’s, isbn 978-90-589-8303-9, € 58,-

Acht jaar na het verschijnen van de eerste druk is in 2016 de tweede geheel herziene druk van het Handboek depressieve stoornissen verschenen. Een boek met gele kaft dat in de boekenkast niet snel kwijt zal raken, 200 pagina’s dikker en een onlineleeromgeving rijker.

Dit degelijke handboek met bijdragen van verschillende experts op het gebied van depressieve stoornissen beslaat 7 delen. Het eerste deel gaat over de epidemiologie, diagnostiek en beloop. In het tweede deel geven de auteurs aandacht aan de veelvoorkomende comorbiditeit, in deel 3 gevolgd door hoofdstukken over etiologie en pathogenese. Hierna worden in deel 4 preventie en zorgorganisatie besproken. In deel 5 geeft men uitgebreid aandacht aan de patiënt en diens omgeving. Deel 6 biedt een volledig overzicht van alle huidige en mogelijke interventies. Het boek sluit af met de specifieke doelgroepen bij depressie.

Het handboek is volledig en zeer prettig leesbaar door de heldere, toegankelijk schrijfwijze. Ondanks de vele schrijvers van de verschillende hoofdstukken is het de redactie goed gelukt qua schrijfstijl en manier van bespreken niet al te grote verschillen te laten ontstaan. De kracht van dit boek is dat het zeer gemakkelijk bruikbaar is als naslagwerk door de verscheidenheid aan invalshoeken. Bij het lezen van elk hoofdstuk krijg je als lezer het gevoel weer geheel up-to-date te zijn. Het is te prijzen dat verschillende disciplines werkzaam in diverse settingen alle goed bediend worden in dit boek. Het geheel is evenwichtig doordat zowel de (neuro)biologische en psycholo­gische als sociale aspecten worden besproken.

Zoals vaak, is de kracht van dit boek als naslagwerk ook meteen de zwakte ervan wanneer je alle hoofdstukken leest. Sommige hoofdstukken herhalen wat in andere is behandeld, er is nogal wat overlap en in een aantal gevallen worden uitleg of aanbevelingen erg uitvoerig beschreven. Zo kan je je afvragen of het hoofdstuk ‘depressie en public mental health’ niet verweven had kunnen worden in andere hoofdstukken. Meer ondersteuning in de vorm van figuren/tabellen was een welkome afwisseling geweest van de lappen tekst.

De schrijvers hebben de recentste wetenschappelijke artikelen in elk hoofdstuk meegenomen en besproken en doen van daaruit aanbeve­lingen. Een enkele keer doen zij een aanbeveling vanuit ervaring en dat valt dan uit de toon met de rest van het boek.

Het is de auteurs gelukt om een verbeterde versie te maken van het eerdere handboek met alle laatste relevante wetenschappelijke evidentie hierin verwerkt. Het boek nodigt ook uit om verder te lezen in achtergrondartikelen voor verdere verdieping. Al met al is dit boek zeker het aanschaffen waard voor allen die werkzaam zijn op het gebied van stemmingsstoornissen of interesse hierin hebben.

D. Scheepens, psychiater en systeemtherapeut, Amsterdam