Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 4, 238 - 241

Opinie

Over ROM en benchmarken; reactie van SBG op rapport van de Algemene Rekenkamer en de actie ‘Stop ROM’

E. de Beurs