Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 59 (2017) 3, 181 - 184

Gevalsbeschrijving

Een meisje met automutilatie behandeld met N-acetylcysteïne

C.P. Rus

samenvatting Het zichzelf opzettelijk herhaaldelijk verwonden kan men opvatten als verslavingsgedrag en kan men medicamenteus behandelen. Bij verslaving wordt het dopaminerge mesolimbische beloningssysteem geactiveerd. Pijn door snijden stimuleert via het opioïdsysteem het beloningssysteem. Ook de glutaminerge neurotransmissie volgt deze route en speelt een rol bij verslaving. Een 17-jarig meisje werd met succes met N-acetylcysteïne (nac) behandeld om de snijfrequentie te reduceren. Daarnaast verminderde nac in deze casus symptomen van aandachtstekort-/hyperactiviteitsstoornis en depressie. nac moduleert de glutaminerge neurotransmissie. Mogelijke verklaringen voor de werking van nac in deze casus komen aan de orde.

trefwoorden N-acetylcysteïne, zelfverwonding, zichzelf snijden